สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ชื่อในระบบ Username
รหัสผ่าน Password
ลืมรหัสผ่าน?
(เตรียมสอบ)) แนวข้อสอบ สายปฏิบัติการพิเศษ (นสต.2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2560 จำนวน 5,000 อัตรา 

รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2560 

 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. สายป้องกันปราบปราม (นสต.1) จำนวน 4,700 อัตรา

2. สายปฏิบัติการพิเศษ (นสต.2) จำนวน 150 อัตรา

3. สายปราบปรามทั่วไป (นสต.3) จำนวน 150 อัตรา

 

หน่วยรับสมัครสอบ 

ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)

ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

กองบัญชาการตำรวจนครบ